[EN] Theun Karelse (Nl) studied fine-arts at the Sandberg Institute in Amsterdam before joining FoAM, a transdisciplinary laboratory at the interstices of art, science, nature and everyday life. His interests and experimental practice explores edges between art, environment, technology and archaeology. Lately he has been creating research programmes that consist of fieldwork and critical reflection. For this diverse teams are established to adress specific topics in specific locations by in-situ prototyping, experimentation and direct perception.

[NL] Theun Karelse (Nl) studeerde aan het master programma fine-arts op het Sandberg Instituut waarna hij toetrad tot FoAM. Zijn interesses en experimenten verkennen de randen tussen kunst, ecologie, technologie en archologie. Meer recent ontwikkelt hij onderzoeksprogrammas die bestaan uit veldwerk en critische reflectie. Hiertoe stelt hij veelal interdisciplinaire teams samen rondom specifieke themas. Deze themas worden onderzocht in veldwerksessies door middel van in-situ prototyping, experimenten en directe waarneming.

links: fo.am/people/theun